คู่มือการใช้งาน อ่านวิธีใช้งานโดยละเอียดเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง

ผลหวยรัฐบาล


 • 6 ตัว คือ จำนวนตัวเลข 6 ตัว 054672 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 6 ตัวโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 6 ตัว 054672 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 6 ตัวมีเลข 054672 ครบ (เช่นมี เลข 5 มี 1 ตัว ใน 6 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 5 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 5 ตัวหัว คือ จำนวนตัวเลข 5 ตัว 05467 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 5 ตัวหัวโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 5 ตัว 05467 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 5 ตัวมีเลข 05467 ครบ (เช่นมี เลข 5 มี 1 ตัว ใน 5 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 5 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 5 ตัวบน คือ จำนวนตัวเลข 5 ตัว 54672 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 5 ตัวบนโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 5 ตัว 54672 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 5 ตัวมีเลข 54672 ครบ (เช่นมี เลข 5 มี 1 ตัว ใน 5 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 5 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 4 ตัวหัว คือ จำนวนตัวเลข 4 ตัว 0546 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 4 ตัวหัวโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 4 ตัว 0546 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 4 ตัวมีเลข 0546 ครบ (เช่นมี เลข 5 มี 1 ตัว ใน 4 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 5 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 4 ตัวบน คือ จำนวนตัวเลข 4 ตัว 4672 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 4 ตัวบนโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 4 ตัว 4672 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 4 ตัวมีเลข 4672 ครบ (เช่นมี เลข 4 มี 1 ตัว ใน 4 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 4 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 3 ตัวหัว คือ จำนวนตัวเลข 3 ตัว 054 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 3 ตัวหัวโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 3 ตัว 054 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 3 ตัวมีเลข 054 ครบ (เช่นมี เลข 5 มี 1 ตัว ใน 3 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 5 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 3 ตัวบน คือ จำนวนตัวเลข 3 ตัว 672 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 3 ตัวบนโต๊ด คือ จำนวนตัวเลข 3 ตัว 672 จะสลับกันยังไงก็ได้ แต่ขอให้ยึดถึอใน 3 ตัวมีเลข 672 ครบ (เช่นมี เลข 6 มี 1 ตัว ใน 3 ตัวที่โต๊ดก็ต้องมีเลข 6 1 ตัวเท่านั้น) (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 3 ตัวล่าง คือ จำนวนตัวเลข 3 ตัว 066 807 426 628 (เอามาจากเลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว)
 • 2 ตัวบน คือ จำนวนตัวเลข 2 ตัว 72 (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 2 ตัวล่าง คือ จำนวนตัวเลข 2 ตัว 42 (เอามาจากเลขท้าย 2 ตัว)
 • 2 ตัวโต๊ดคู่บน คือ จำนวนตัวเลข 2 ตัว ยึด 3 ตัวหลังเป็นหลักคือ 672 ผลที่ถูกคือ เลข 2 ตัว ใน 3 ตัวนั้น ถ้ามีถือว่าถูก เช่น 67 72 62 76 27 26 เท่านั้น สลับยังไงก็ได้แต่ มีแค่ 2 ตัว (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • 2 ตัวโต๊ดคู่หัว คือ จำนวนตัวเลข 2 ตัว ยึด 3 ตัวหน้าเป็นหลักคือ 054 ผลที่ถูกคือ เลข 2 ตัว ใน 3 ตัวนั้น ถ้ามีถือว่าถูก เช่น 05 54 04 50 45 40 เท่านั้น สลับยังไงก็ได้แต่ มีแค่ 2 ตัว (เอามาจากรางวัลที่ 1)
 • วิ่งบน คือ จำนวนตัวเลข 1 ใน 3 ตัวของผลรางวัล 3 ตัวบน คือ 6 7 2 วิ่ง 3 ตัวนี้เท่านั้นคือถูก (เอามาจากผลหวย 3 ตัวบน)
 • วิ่งล่าง คือ จำนวนตัวเลข 1 ใน 2 ตัวของผลรางวัล 2 ตัวล่าง คือ 4 2 วิ่ง 2 ตัวนี้เท่านั้นคือถูก (เอามาจากผลหวย 2 ตัวล่าง)
 • เลข คู่/คี่ บน คือ ยึดตัวเลขสุดท้ายของ 2 ตัวบน ผลออก 72 เอาเลข 2 มาตรวจสอบว่าเป็นคู่หรือคี่ (เอามาจากผลหวย 2 ตัวบน)
 • เลข คู่/คี่ ล่าง คือ ยึดตัวเลขสุดท้ายของ 2 ตัวล่าง ผลออก 42 เอาเลข 2 มาตรวจสอบว่าเป็นคู่หรือคี่ (เอามาจากผลหวย 2 ตัวล่าง)

*คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

หน้าหลัก


ฝากเงิน


ถอนเงิน


DG


SA


เป่ายิ้งฉุบ