โปรไฟล์ของ chan888 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

สมาชิกทั่วไป
ฟีดข่าว
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 8-9-2021
12 14 19 47 48 49 57 67
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 thb ใช้ทุน 32thb ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 thb ใช้ทุน 64 thb งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 thb งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 thb งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 thb ใช้ทุน 128 thb และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 thb ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 7-9-2021
50 53 57 58 81 83 84 86
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 thb ใช้ทุน 32thb ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 thb ใช้ทุน 64 thb งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 thb งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 thb งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 thb ใช้ทุน 128 thb และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 thb ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 6-9-2021
09 24 29 32 34 37 39 47
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 thb ใช้ทุน 32thb ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 thb ใช้ทุน 64 thb งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 thb งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 thb งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 thb ใช้ทุน 128 thb และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 thb ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
saard999 2 ปีที่แล้ว
กำลังรออยู่เลย ขอบคุณครับ
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 5-9-2021
01 02 03 09 72 73 74 79
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 thb ใช้ทุน 32thb ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 thb ใช้ทุน 64 thb งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 thb งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 thb งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 thb ใช้ทุน 128 thb และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 thb ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 4-9-2021
04 13 14 16 63 64 83 84
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 THB ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 1
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 3-9-2021
04 06 19 25 29 35 36 39
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 THB ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 2 ปีที่แล้ว
ผลออก 660 74 win 60
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 2-9-2021
61 81 91 95 96 14 24 34
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 THB ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวย เวียดนาม ฮานอย 1-9-2021
19 29 39 33 35 55 64 65
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 THB ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 0
เลขเด็ด หวยรัฐบาล 1-9-2021
473 793 427 เต็งโต๊ด
73 74 72 79
24 34 35 39
กลับบนล่าง

วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 เกิดถูกหวย ได้เงินรวม 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้คืนทุนทั้ง 3 งวด 224 เหลือกำไร 136 THB ระบบ martingale สูตรวางเงินแบบแรก 1 2 4 8 16 32 64 สูตรวางเงินแบบสอง 1 3 9 27 81 243 สูตรวางเงินแบบสามเงินหนา 25 55 130 250 390
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 5
เลขเด็ด ฮานอย 31-8-2021 05 60 65 75 95 28 58 98 กลับบนล่าง วางเงินลงทุน ระบบ martingale เช่น งวดนี้ เล่นตัวละ 1 THB ใช้ทุน 32THB ไม่ถูกรางวัล งวดที่2 เล่นตัวละ 2 THB ใช้ทุน 64 THB งวดที่สอง ไม่ถูก เสียรวม 96 THB งวดที่3 เล่น ตัวละ 4 THB งวดที่3 ถูกหวย ได้เงิน 360 THB ใช้ทุน 128 THB และได้กำไร 232 THB ระบบ martingale 1 2 4 8 16 32 64
nayadapila 2 ปีที่แล้ว
เอาไว้เล่นกับหวยอะไรคะแนะนำหน่อยค่ะ
chan888 2 ปีที่แล้ว
วางเลขเล่นกับหวยเวียดนาม นะครับ ส่วนวิธีวางเงินสามารถใช้ได้กับทุกๆหวยจร้า
chan888 2 ปีที่แล้ว
ผลออก 620 09
nayadapila 2 ปีที่แล้ว
ติดตามผลงานได้ที่ใหนบ้างคะ
chan888 2 ปีที่แล้ว
ตามได้ในเว็บนี้ได้ครับจะลงโพสให้ทุกๆวันครับ
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
เลขเด็ด ฮานอย 30-8-2021 เลขเด็ดทุกงวด เลขเด็ด ฮานอย 30-8-2021 09 19 29 69 08 68 88 98 กลับบนล่าง
samran29 2 ปีที่แล้ว
ขอบคุณค่ะ
chan888 2 ปีที่แล้ว
ผลออก 986 84 วินๆ 86
chan888 ดู 2 ปีที่แล้ว 2
เลขเด็ด ฮานอย 29-8-2021 61 71 21 06 07 67 77 87 กลับบนล่าง ติดตามเพจเลขเด็ดทุกงวด
woohwooh 2 ปีที่แล้ว
29
chan888 2 ปีที่แล้ว
ผลออก 755 78 วินๆ
แสดงความคิดเห็น

หน้าหลัก


ฝากเงิน


ถอนเงิน


DG


SA


เป่ายิ้งฉุบ