โปรไฟล์ของ jaja242526 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jaja242526 ดู 2 วันที่แล้ว 4
เลขตัวเดียว 999 25-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07.00 (5)=871/85 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (5)=893/59 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (7)=126/71 ✓ล
ปิงปอง 07:45 (5)=588/66 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (8)=858/90 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:15 (7)=907/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 25-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07.00 (5)=871/85 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (5)=893/59 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (7)=126/71 ✓ล
ปิงปอง 07:45 (5)=588/66 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (8)=858/90 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:15 (7)=907/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=535/89 ✓ล
ปิงปอง 08:45 (1)=
jaja242526 2 วันที่แล้ว
ปิงปอง 07.00 (5)=871/85 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (5)=893/59 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (7)=126/71 ✓ล
ปิงปอง 07:45 (5)=588/66 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (8)=858/90 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:15 (7)=907/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=535/89 ✓ล
ปิงปอง 08:45 (1)=680/03 ทบ
ปิงปอง 09.00 (8)=
jaja242526 2 วันที่แล้ว
ปิงปอง 07.00 (5)=871/85 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (5)=893/59 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (7)=126/71 ✓ล
ปิงปอง 07:45 (5)=588/66 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (8)=858/90 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:15 (7)=907/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=535/89 ✓ล
ปิงปอง 08:45 (1)=680/03 ทบ
ปิงปอง 09.00 (8)=089/08 ✓✓บล
ปิงปอง 09:15 (8)=
jaja242526 2 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 25-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07.00 (5)=871/85 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (5)=893/59 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (7)=126/71 ✓ล
ปิงปอง 07:45 (5)=588/66 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (8)=858/90 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:15 (7)=907/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=535/89 ✓ล
ปิงปอง 08:45 (1)=680/03 ทบ
ปิงปอง 09.00 (8)=089/08 ✓✓บล
ปิงปอง 09:15 (8)=083/45 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (3)=
jaja242526 ดู 3 วันที่แล้ว 5
เลขตัวเดียว 999 24-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 3 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 24-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=311/98 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=
jaja242526 3 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 24-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=311/98 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=701/58 ทบ
ปิงปอง 09:15 (5)=
jaja242526 3 วันที่แล้ว
ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=311/98 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=701/58 ทบ
ปิงปอง 09:15 (5)=405/16 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (5)=122/62 ทบ
ปิงปอง 09:45 (1)=193/23 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (1)=
jaja242526 3 วันที่แล้ว
ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=311/98 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=701/58 ทบ
ปิงปอง 09:15 (5)=405/16 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (5)=122/62 ทบ
ปิงปอง 09:45 (1)=193/23 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (1)=258/15 ✓ล
ปิงปอง 10:15 (1)=
jaja242526 3 วันที่แล้ว
ปิงปอง 07:45 (1)=614/12 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (3)=310/14 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (6)=336/85 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (5)=578/07 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=311/98 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=701/58 ทบ
ปิงปอง 09:15 (5)=405/16 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (5)=122/62 ทบ
ปิงปอง 09:45 (1)=193/23 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (1)=258/15 ✓ล
ปิงปอง 10:15 (1)=773/57 ทบ
ปิงปอง 10.30 (2)=
jaja242526 ดู 3 วันที่แล้ว 1
เลขตัวเดียว 999 24-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 04.30 (3)=383/63 ✓✓บล
ปิงปอง 04:45 (5)=510/94 ✓บ
ปิงปอง 05.00 (1)=528/19 ✓ล
ปิงปอง 05:15 (5)=451/72 ✓บ
ปิงปอง 05.30 (3)=634/64 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (4)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 3 วันที่แล้ว
ปิงปอง 04.30 (3)=383/63 ✓✓บล
ปิงปอง 04:45 (5)=510/94 ✓บ
ปิงปอง 05.00 (1)=528/19 ✓ล
ปิงปอง 05:15 (5)=451/72 ✓บ
ปิงปอง 05.30 (3)=634/64 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (4)=505/76 ทบ
ปิงปอง 06.00 (1)=
jaja242526 ดู 4 วันที่แล้ว 6
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=492/31 ทบ
ปิงปอง 14.30 (6)=
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=492/31 ทบ
ปิงปอง 14.30 (6)=747/98 ทบ
ปิงปอง 14:45 (3)=380/23 ✓✓บล
ปิงปอง 15.00 (1)=
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=492/31 ทบ
ปิงปอง 14.30 (6)=747/98 ทบ
ปิงปอง 14:45 (3)=380/23 ✓✓บล
ปิงปอง 15.00 (1)=251/70 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (8)=
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=492/31 ทบ
ปิงปอง 14.30 (6)=747/98 ทบ
ปิงปอง 14:45 (3)=380/23 ✓✓บล
ปิงปอง 15.00 (1)=251/70 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (8)=284/02 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (5)=
jaja242526 4 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 23-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12.00 (6)=955/00 ✓บ
ปิงปอง 12:15 (6)=604/08 ✓ล
ปิงปอง 12.30 (1)=417/95 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=759/69 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (0)=228/70 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (1)=371/74 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (1)=598/20 ทบ
ปิงปอง 13:45 (1)=738/88 ทบ
ปิงปอง 14.00 (8)=368/75 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=492/31 ทบ
ปิงปอง 14.30 (6)=747/98 ทบ
ปิงปอง 14:45 (3)=380/23 ✓✓บล
ปิงปอง 15.00 (1)=251/70 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (8)=284/02 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (5)=696/41 ทบ
ปิงปอง 15:45 (6)=
jaja242526 ดู 5 วันที่แล้ว 9
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (3)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 5 วันที่แล้ว
ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=924/70 ทบ
ปิงปอง 08.30 (0)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=924/70 ทบ
ปิงปอง 08.30 (0)=406/87 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=924/70 ทบ
ปิงปอง 08.30 (0)=406/87 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=387/43 ทบ
ปิงปอง 09.00 (1)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=924/70 ทบ
ปิงปอง 08.30 (0)=406/87 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=387/43 ทบ
ปิงปอง 09.00 (1)=746/01 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=
jaja242526 5 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 22-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=981/60 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (3)=317/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=578/93 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (3)=160/23 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (6)=716/98 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (1)=331/54 ✓✓บบ
ปิงปอง 07:15 (3)=633/21 ✓✓บบ
ปิงปอง 07.30 (3)=735/99 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=798/81 ✓✓บล
ปิงปอง 08.00 (8)=716/51 ทบ
ปิงปอง 08:15 (1)=924/70 ทบ
ปิงปอง 08.30 (0)=406/87 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=387/43 ทบ
ปิงปอง 09.00 (1)=746/01 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=666/35 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (8)=
jaja242526 ดู 6 วันที่แล้ว 7
เลขตัวเดียว 999 21-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 6 วันที่แล้ว
ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 21-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=989/22 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (1)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=989/22 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (1)=080/91 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (1)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=989/22 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (1)=080/91 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (1)=255/07 ทบ
ปิงปอง 15.30 (1)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 21-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=989/22 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (1)=080/91 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (1)=255/07 ทบ
ปิงปอง 15.30 (1)=495/09 ทบ
ปิงปอง 15:45 (1)=261/11 ✓✓บล
ปิงปอง 16.00 (1)=
jaja242526 6 วันที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 21-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 12:45 (3)=828/83 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (1)=514/28 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (5)=700/85 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (0)=290/34 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (0)=210/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (3)=359/44 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (8)=686/20 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (8)=597/32 ทบ
ปิงปอง 14:45 (8)=989/22 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (1)=080/91 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (1)=255/07 ทบ
ปิงปอง 15.30 (1)=495/09 ทบ
ปิงปอง 15:45 (1)=261/11 ✓✓บล
ปิงปอง 16.00 (1)=893/24 ทบ
ปิงปอง 16:15 (1)=
jaja242526 ดู 6 วันที่แล้ว 0
เลขตัวเดียว 999 21-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05:45 (1)=149/16 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (5)=552/78 ✓✓บบ
ปิงปอง 06:15 (1)=091/90 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (5)=569/80 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (1)=590/31 ✓ล
ปิงปอง 07.00 (0)=441/85 ทบ
ปิงปอง 07:15 (6)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 1
เลขตัวเดียว 999 20-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 13:15 (7)=907/70 ✓✓บล
ปิงปอง 13.30 (7)=070/50 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (3)=534/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (0)=046/89 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (6)=959/94 ทบ
ปิงปอง 14.30 (0)=093/02 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 13:15 (7)=907/70 ✓✓บล
ปิงปอง 13.30 (7)=070/50 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (3)=534/14 ✓บ
ปิงปอง 14.00 (0)=046/89 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (6)=959/94 ทบ
ปิงปอง 14.30 (0)=093/02 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (8)=992/78 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (8)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 2
เลขตัวเดียว 999 20-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05.30 (1)=116/60 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (8)=768/88 ✓✓บล
ปิงปอง 06.00 (5)=244/50 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (1)=717/18 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (0)=682/04 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 20-03-2566 เลขตัวเดียว ทดลอง รายวัน หรือ รายอาทิตย์

ปิงปอง 05.30 (1)=116/60 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (8)=768/88 ✓✓บล
ปิงปอง 06.00 (5)=244/50 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (1)=717/18 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (0)=682/04 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=695/96 ทบ
ปิงปอง 07.00 (0)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05.30 (1)=116/60 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (8)=768/88 ✓✓บล
ปิงปอง 06.00 (5)=244/50 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (1)=717/18 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (0)=682/04 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=695/96 ทบ
ปิงปอง 07.00 (0)=213/00 ✓✓ลล
ปิงปอง 07:15 (7)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 10.00 (5)=597/89 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (3)=377/80 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (3)=439/24 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (0)=074/07 ✓✓บล
ปิงปอง 11.00 (4)=649/66 ✓บ
ปิงปอง 11:15 (3)=600/34 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=074/65 ✓ล
ปิงปอง 11:45 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 13.00 (3)=553/54 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (7)=037/52 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (9)=133/59 ✓ล
ปิงปอง 13:45 (6)=459/33 ทบ
ปิงปอง 14.00 (6)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 13.00 (3)=553/54 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (7)=037/52 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (9)=133/59 ✓ล
ปิงปอง 13:45 (6)=459/33 ทบ
ปิงปอง 14.00 (6)=667/13 ✓✓บบ
ปิงปอง 14:15 (9)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 13.00 (3)=553/54 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (7)=037/52 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (9)=133/59 ✓ล
ปิงปอง 13:45 (6)=459/33 ทบ
ปิงปอง 14.00 (6)=667/13 ✓✓บบ
ปิงปอง 14:15 (9)=144/56 ทบ
ปิงปอง 14.30 (9)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 13.00 (3)=553/54 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (7)=037/52 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (9)=133/59 ✓ล
ปิงปอง 13:45 (6)=459/33 ทบ
ปิงปอง 14.00 (6)=667/13 ✓✓บบ
ปิงปอง 14:15 (9)=144/56 ทบ
ปิงปอง 14.30 (9)=703/01 ทบ
ปิงปอง 14:45 (4)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 9
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 05.30 (8)=725/58 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (3)=899/23 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (6)=266/51 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (3)=992/53 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (9)=556/99 ✓✓ลล
ปิงปอง 06:45 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=716/80 ทบ
ปิงปอง 08.30 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=716/80 ทบ
ปิงปอง 08.30 (4)=838/22 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=716/80 ทบ
ปิงปอง 08.30 (4)=838/22 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=457/03 ✓บ
ปิงปอง 09.00 (2)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=420/86 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (0)=375/04 ✓ล
ปิงปอง 07.30 (1)=166/74 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=826/91 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (1)=391/91 ✓✓ลล
ปิงปอง 08:15 (4)=716/80 ทบ
ปิงปอง 08.30 (4)=838/22 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=457/03 ✓บ
ปิงปอง 09.00 (2)=087/94 ทบ
ปิงปอง 09:15 (0)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 10.00 (5)=597/89 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (3)=377/80 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (3)=439/24 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (0)=074/07 ✓✓บล
ปิงปอง 11.00 (4)=649/66 ✓บ
ปิงปอง 11:15 (3)=600/34 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=074/65 ✓ล
ปิงปอง 11:45 (8)=465/40 ทบ
ปิงปอง 12.00 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 10.00 (5)=597/89 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (3)=377/80 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (3)=439/24 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (0)=074/07 ✓✓บล
ปิงปอง 11.00 (4)=649/66 ✓บ
ปิงปอง 11:15 (3)=600/34 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=074/65 ✓ล
ปิงปอง 11:45 (8)=465/40 ทบ
ปิงปอง 12.00 (4)=279/59 ทบ
ปิงปอง 12:15 (5)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 19-03-2566

ปิงปอง 10.00 (5)=597/89 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (3)=377/80 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (3)=439/24 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (0)=074/07 ✓✓บล
ปิงปอง 11.00 (4)=649/66 ✓บ
ปิงปอง 11:15 (3)=600/34 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=074/65 ✓ล
ปิงปอง 11:45 (8)=465/40 ทบ
ปิงปอง 12.00 (4)=279/59 ทบ
ปิงปอง 12:15 (5)=815/95 ✓✓บล
ปิงปอง 12.30 (9)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เลขตัวเดียว 999 18-03-2566

ปิงปอง 05.30 (0)=405/41 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (3)=666/53 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (5)=254/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (5)=533/22 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (1)=875/71 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=408/12 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (6)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05.30 (0)=405/41 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (3)=666/53 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (5)=254/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (5)=533/22 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (1)=875/71 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=408/12 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (6)=877/75 ทบ
ปิงปอง 07:15 (6)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 18-03-2566

ปิงปอง 05.30 (0)=405/41 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (3)=666/53 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (5)=254/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (5)=533/22 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (1)=875/71 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=408/12 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (6)=877/75 ทบ
ปิงปอง 07:15 (6)=173/82 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=853/41 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (6)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05.30 (0)=405/41 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (3)=666/53 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (5)=254/77 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (5)=533/22 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (1)=875/71 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (0)=408/12 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (6)=877/75 ทบ
ปิงปอง 07:15 (6)=173/82 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=853/41 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (6)=875/22 ทบ
ปิงปอง 08.00 (5)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 4
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 13.00 (8)=178/43 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (3)=793/29 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (0)=200/55 ✓✓บบ
ปิงปอง 13:45 (1)=071/91 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=003/42 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (2)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 13.00 (8)=178/43 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (3)=793/29 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (0)=200/55 ✓✓บบ
ปิงปอง 13:45 (1)=071/91 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=003/42 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (2)=708/03 ทบ
ปิงปอง 14.30 (0)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 13.00 (8)=178/43 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (3)=793/29 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (0)=200/55 ✓✓บบ
ปิงปอง 13:45 (1)=071/91 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=003/42 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (2)=708/03 ทบ
ปิงปอง 14.30 (0)=522/83 ทบ
ปิงปอง 14:45 (4)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 17.00 (9)=066/92 ✓ล
ปิงปอง 17:15 (5)=500/00 ✓บ
ปิงปอง 17.30 (3)=433/09 ✓✓บบ
ปิงปอง 17:45 (3)=737/90 ✓บ
ปิงปอง 18.00 (1)=187/75 ✓บ
ปิงปอง 18:15 (3)=347/24 ✓บ
ปิงปอง 18.30 (8)=384/23 ✓บ
ปิงปอง 18:45 (8)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 17.00 (9)=066/92 ✓ล
ปิงปอง 17:15 (5)=500/00 ✓บ
ปิงปอง 17.30 (3)=433/09 ✓✓บบ
ปิงปอง 17:45 (3)=737/90 ✓บ
ปิงปอง 18.00 (1)=187/75 ✓บ
ปิงปอง 18:15 (3)=347/24 ✓บ
ปิงปอง 18.30 (8)=384/23 ✓บ
ปิงปอง 18:45 (8)=928/46 ✓บ
ปิงปอง 19.00 (5)=
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=939/64 ทบ
ปิงปอง 10.30 (3)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=939/64 ทบ
ปิงปอง 10.30 (3)=638/77 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (3)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=939/64 ทบ
ปิงปอง 10.30 (3)=638/77 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (3)=337/95 ✓✓บบ
ปิงปอง 11.00 (1)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=939/64 ทบ
ปิงปอง 10.30 (3)=638/77 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (3)=337/95 ✓✓บบ
ปิงปอง 11.00 (1)=35947 ทบ
ปิงปอง 11:15 (0)=776/09 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 09.00 (3)=922/37 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (5)=929/25 ✓ล
ปิงปอง 09.30 (0)=788/02 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (1)=717/99 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (5)=454/20 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (1)=939/64 ทบ
ปิงปอง 10.30 (3)=638/77 ✓บ
ปิงปอง 10:45 (3)=337/95 ✓✓บบ
ปิงปอง 11.00 (1)=35947 ทบ
ปิงปอง 11:15 (0)=776/09 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (5)=360/84 ทบ
ปิงปอง 11:45 (1)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 17-03-2566

ปิงปอง 13.00 (8)=178/43 ✓บ
ปิงปอง 13:15 (3)=793/29 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (0)=200/55 ✓✓บบ
ปิงปอง 13:45 (1)=071/91 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=003/42 ✓บ
ปิงปอง 14:15 (2)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 0
รัฐบาล 16/03/2556
382-484
241-411

82

เลขตัวเดียว 999 16-03-2566

ปิงปอง 12.00 (3)=311/65 ✓✓บบ
ปิงปอง 12:15 (8)=718/32 ✓บ
ปิงปอง 12.30 (5)=835/92 ✓บ
ปิงปอง 12:45 (5)=497/57 ✓ล
ปิงปอง 13.00 (3)=951/31 ✓ล
ปิงปอง 13:15 (5)=526/29 ✓บ
ปิงปอง 13.30 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 ดู 1 สัปดาห์ที่แล้ว 6
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=462/36 ทบ
ปิงปอง 09:15 (2)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=462/36 ทบ
ปิงปอง 09:15 (2)=354/06 ทบ
ปิงปอง 09.30 (5)=659/58 ✓✓บล
ปิงปอง 09:45 (8)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=462/36 ทบ
ปิงปอง 09:15 (2)=354/06 ทบ
ปิงปอง 09.30 (5)=659/58 ✓✓บล
ปิงปอง 09:45 (8)=849/33 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (9)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=462/36 ทบ
ปิงปอง 09:15 (2)=354/06 ทบ
ปิงปอง 09.30 (5)=659/58 ✓✓บล
ปิงปอง 09:45 (8)=849/33 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (9)=381/85 ทบ
ปิงปอง 10:15 (3)=085/26 ทบ
ปิงปอง 10.30 (4)=392/74 ✓ล
ปิงปอง 10:45 (1)=
jaja242526 1 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 15-03-2566

ปิงปอง 07.00 (6)=969/97 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (6)=576/66 ✓✓บล
ปิงปอง 07.30 (6)=526/19 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=804/03 ✓บ
ปิงปอง 08.00 (5)=334/59 ✓ล
ปิงปอง 08:15 (8)=720/87 ✓ล
ปิงปอง 08.30 (3)=027/87 ทบ
ปิงปอง 08:45 (4)=993/47 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (0)=462/36 ทบ
ปิงปอง 09:15 (2)=354/06 ทบ
ปิงปอง 09.30 (5)=659/58 ✓✓บล
ปิงปอง 09:45 (8)=849/33 ✓บ
ปิงปอง 10.00 (9)=381/85 ทบ
ปิงปอง 10:15 (3)=085/26 ทบ
ปิงปอง 10.30 (4)=392/74 ✓ล
ปิงปอง 10:45 (1)=162/78 ✓บ
ปิงปอง 11.00 (3)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เลขตัวเดียว 999 13-03-2566

ปิงปอง 14.00 (1)=261/15 ✓✓บล
ปิงปอง 14:15 (1)=179/21 ✓✓บล
ปิงปอง 14.30 (3)=930/03 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (1)=144/04 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (8)=481/29 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (6)=609/79 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 13-03-2566

ปิงปอง 14.00 (1)=261/15 ✓✓บล
ปิงปอง 14:15 (1)=179/21 ✓✓บล
ปิงปอง 14.30 (3)=930/03 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (1)=144/04 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (8)=481/29 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (6)=609/79 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (8)=192/46 ทบ
ปิงปอง 15:45 (6)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 13-03-2566

ปิงปอง 14.00 (1)=261/15 ✓✓บล
ปิงปอง 14:15 (1)=179/21 ✓✓บล
ปิงปอง 14.30 (3)=930/03 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (1)=144/04 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (8)=481/29 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (6)=609/79 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (8)=192/46 ทบ
ปิงปอง 15:45 (6)=911/73 ทบ
ปิงปอง 16.00 (6)=690/66 ✓✓บล
ปิงปอง 16:15 (6)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 14.00 (1)=261/15 ✓✓บล
ปิงปอง 14:15 (1)=179/21 ✓✓บล
ปิงปอง 14.30 (3)=930/03 ✓✓บล
ปิงปอง 14:45 (1)=144/04 ✓บ
ปิงปอง 15.00 (8)=481/29 ✓บ
ปิงปอง 15:15 (6)=609/79 ✓บ
ปิงปอง 15.30 (8)=192/46 ทบ
ปิงปอง 15:45 (6)=911/73 ทบ
ปิงปอง 16.00 (6)=690/66 ✓✓บล
ปิงปอง 16:15 (6)=808/61 ✓ล
ปิงปอง 16.30 (9)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
เลขตัวเดียว 999 13-03-2566
ปิงปอง 06.00 (1)=102/98 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=988/72 ✓✓บบ
ปิงปอง 06.30 (1)=504/10 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (8)=138/14 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (8)=278/37 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (3)=131/92 ✓บ
ปิงปอง 07.30 (0)=640/92 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 13-03-2566
ปิงปอง 06.00 (1)=102/98 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=988/72 ✓✓บบ
ปิงปอง 06.30 (1)=504/10 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (8)=138/14 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (8)=278/37 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (3)=131/92 ✓บ
ปิงปอง 07.30 (0)=640/92 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=000/26 ทบ
ปิงปอง 08.00 (6)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
เลขตัวเดียว 999 12-03-2566

ปิงปอง 05.30 (8)=748/44 ✓บ
ปิงปอง 05:45 (6)=896/41 ✓บ
ปิงปอง 06.00 (6)=160/90 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (5)=665/64 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (1)=264/16 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (1)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 12-03-2566

ปิงปอง 10:45 (1)=710/62 ✓บ
ปิงปอง 11.00 (1)=818/39 ✓บ
ปิงปอง 11:15 (1)=407/61 ✓ล
ปิงปอง 11.30 (1)=510/07 ✓บ
ปิงปอง 11:45 (0)=170/78 ✓บ
ปิงปอง 12.00 (2)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 8
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=447/25 ✓ล
ปิงปอง 17.00 (2)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=447/25 ✓ล
ปิงปอง 17.00 (2)=666/97 ทบ
ปิงปอง 17:15 (7)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=447/25 ✓ล
ปิงปอง 17.00 (2)=666/97 ทบ
ปิงปอง 17:15 (7)=737/74 ✓✓✓บบล
ปิงปอง 17.30 (0)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=447/25 ✓ล
ปิงปอง 17.00 (2)=666/97 ทบ
ปิงปอง 17:15 (7)=737/74 ✓✓✓บบล
ปิงปอง 17.30 (0)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 14:45 (2)=949/20 ✓ล
ปิงปอง 15.00 (2)=809/42 ✓ล
ปิงปอง 15:15 (0)=077/40 ✓✓บล
ปิงปอง 15.30 (2)=677/26 ✓ล
ปิงปอง 15:45 (7)=585/77 ✓ล
ปิงปอง 16.00 (5)=169/49 ทบ
ปิงปอง 16:15 (8)=680/69 ✓บ
ปิงปอง 16.30 (8)=232/88 ✓✓ลล
ปิงปอง 16:45 (2)=447/25 ✓ล
ปิงปอง 17.00 (2)=666/97 ทบ
ปิงปอง 17:15 (7)=737/74 ✓✓✓บบล
ปิงปอง 17.30 (0)=187/67 ทบ
ปิงปอง 17:45 (0)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 2
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 06.00 (8)=444/38 ✓ล
ปิงปอง 06:15 (0)=440/91 ✓บ
ปิงปอง 06.30 (5)=345/23 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (1)=515/45 ✓ล
ปิงปอง 07.00 (0)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 08.00 (3)=535/68 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (1)=641/38 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (0)=084/86 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=709/25 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 11-03-2566

ปิงปอง 08.00 (3)=535/68 ✓บ
ปิงปอง 08:15 (1)=641/38 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (0)=084/86 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (5)=709/25 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (4)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 3
เลขตัวเดียว 999 10-03-2566

ปิงปอง 05:45 (6)=794/76 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (8)=789/42 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (6)=839/86 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (6)=682/67 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (3)=067/36 ✓ล
ปิงปอง 07.00 (8)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05:45 (6)=794/76 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (8)=789/42 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (6)=839/86 ✓ล
ปิงปอง 06.30 (6)=682/67 ✓ล
ปิงปอง 06:45 (3)=067/36 ✓ล
ปิงปอง 07.00 (8)=702/57 ทบ
ปิงปอง 07:15 (3)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 10-03-2566

ปิงปอง 08.30 (5)=557/64 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:45 (5)=292/40 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (1)=826/41 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (6)=684/39 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (3)=369/68 ✓บ
ปิงปอง 09:45 (1)=961/98 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (3)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 10-03-2566

ปิงปอง 08.30 (5)=557/64 ✓✓บบ
ปิงปอง 08:45 (5)=292/40 ✓ล
ปิงปอง 09.00 (1)=826/41 ✓ล
ปิงปอง 09:15 (6)=684/39 ✓บ
ปิงปอง 09.30 (3)=369/68 ✓บ
ปิงปอง 09:45 (1)=961/98 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (3)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 6
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 12.30 (5)=444/57 ✓ล
ปิงปอง 12:45 (1)=951/87 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (1)=437/11 ✓✓ลล
ปิงปอง 13:15 (3)=744/43 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (6)=746/49 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (6)=568/46 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=968/03 ✓✓
ปิงปอง 14:15 (6)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 12.30 (5)=444/57 ✓ล
ปิงปอง 12:45 (1)=951/87 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (1)=437/11 ✓✓ลล
ปิงปอง 13:15 (3)=744/43 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (6)=746/49 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (6)=568/46 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=968/03 ✓ล
ปิงปอง 14:15 (6)=688/98 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (1)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 12.30 (5)=444/57 ✓ล
ปิงปอง 12:45 (1)=951/87 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (1)=437/11 ✓✓ลล
ปิงปอง 13:15 (3)=744/43 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (6)=746/49 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (6)=568/46 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=968/03 ✓ล
ปิงปอง 14:15 (6)=688/98 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (1)=341/00 ✓บ
ปิงปอง 14:45 (1)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 12.30 (5)=444/57 ✓ล
ปิงปอง 12:45 (1)=951/87 ✓บ
ปิงปอง 13.00 (1)=437/11 ✓✓ลล
ปิงปอง 13:15 (3)=744/43 ✓ล
ปิงปอง 13.30 (6)=746/49 ✓บ
ปิงปอง 13:45 (6)=568/46 ✓✓บล
ปิงปอง 14.00 (3)=968/03 ✓ล
ปิงปอง 14:15 (6)=688/98 ✓บ
ปิงปอง 14.30 (1)=341/00 ✓บ
ปิงปอง 14:45 (1)=970/49 ทบ
ปิงปอง 15.00 (1)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 18:45 (1)=971/52 ✓บ
ปิงปอง 19.00 (3)=185/73 ✓ล
ปิงปอง 19:15 (1)=768/01 ✓ล
ปิงปอง 19.30 (5)=282/89 ทบ
ปิงปอง 19:45 (1)=168/97 ✓บ
ปิงปอง 20.00 (1)=588/56 ทบ
ปิงปอง 20:15 (6)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 18:45 (1)=971/52 ✓บ
ปิงปอง 19.00 (3)=185/73 ✓ล
ปิงปอง 19:15 (1)=768/01 ✓ล
ปิงปอง 19.30 (5)=282/89 ทบ
ปิงปอง 19:45 (1)=168/97 ✓บ
ปิงปอง 20.00 (1)=588/56 ทบ
ปิงปอง 20:15 (6)=966/31 ✓✓บบ
ปิงปอง 20.30 (5)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 18:45 (1)=971/52 ✓บ
ปิงปอง 19.00 (3)=185/73 ✓ล
ปิงปอง 19:15 (1)=768/01 ✓ล
ปิงปอง 19.30 (5)=282/89 ทบ
ปิงปอง 19:45 (1)=168/97 ✓บ
ปิงปอง 20.00 (1)=588/56 ทบ
ปิงปอง 20:15 (6)=966/31 ✓✓บบ
ปิงปอง 20.30 (5)=670/43 ทบ
ปิงปอง 20:45 (5)=415/83 ✓บ
ปิงปอง 21.00 (3)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 5
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=988/16 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=988/16 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=435/33 ✓✓บล
ปิงปอง 07:45 (9)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=988/16 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=435/33 ✓✓บล
ปิงปอง 07:45 (9)=585/17 ทบ
ปิงปอง 08.00 (3)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=988/16 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=435/33 ✓✓บล
ปิงปอง 07:45 (9)=585/17 ทบ
ปิงปอง 08.00 (3)=718/82 ทบ
ปิงปอง 08:15 (8)=081/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=647/41 ทบ
ปิงปอง 08:45 (0)=
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 09-03-2566

ปิงปอง 05:45 (3)=365/46 ✓ล
ปิงปอง 06.00 (2)=602/59 ✓บ
ปิงปอง 06:15 (8)=984/12 ✓✓บล
ปิงปอง 06.30 (5)=356/33 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (6)=647/67 ✓✓บล
ปิงปอง 07.00 (0)=323/60 ✓ล
ปิงปอง 07:15 (3)=988/16 ทบ
ปิงปอง 07.30 (3)=435/33 ✓✓บล
ปิงปอง 07:45 (9)=585/17 ทบ
ปิงปอง 08.00 (3)=718/82 ทบ
ปิงปอง 08:15 (8)=081/64 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (8)=647/41 ทบ
ปิงปอง 08:45 (0)=134/00 ✓✓ลล
ปิงปอง 09.00 (0)=
jaja242526 ดู 2 สัปดาห์ที่แล้ว 1
เลขตัวเดียว 999 08-03-2566

ปิงปอง 06.30 (8)=867/40 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (1)=591/69 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (0)=025/82 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (5)=905/27 ✓บ
ปิงปอง 07.30 (5)=526/61 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=692/38 ✓ล
ปิงปอง 08.00 (1)=877/65 ทบ
ปิงปอง 08.00 (1)=877/65 ทบ
ปิงปอง 08:15 (3)=364/56 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (9)=797/37 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=608/16 ทบ
ปิงปอง 09.00 (9)=714/54 ทบ
ปิงปอง 09:15 (1)=751/61 ✓✓บล
ปิงปอง 09.30 (1)=499/91 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (2)=931/93 ทบ
ปิงปอง 10.00 (9)=955/64 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (2)=296/02 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (0)=538/70 ✓ล
ปิงปอง 10:45 (0)=406/39 ✓บ
ปิงปอง 11.00 (0)=265/45 ทบ
ปิงปอง 11:15 (9)=559/07 ✓บ
ปิงปอง 11.30 (3)=123/35 ✓✓บล
ปิงปอง 11:45 (0)=

ไลน์ line id = 135k680
ทดลอง
• รายวัน
• รายอาทิตย์
• รายเดือน
ไม่รับ เอเอฟ AF ไม่รับ รหัสแนะนำ
jaja242526 2 สัปดาห์ที่แล้ว
เลขตัวเดียว 999 08-03-2566

ปิงปอง 06.30 (8)=867/40 ✓บ
ปิงปอง 06:45 (1)=591/69 ✓บ
ปิงปอง 07.00 (0)=025/82 ✓บ
ปิงปอง 07:15 (5)=905/27 ✓บ
ปิงปอง 07.30 (5)=526/61 ✓บ
ปิงปอง 07:45 (8)=692/38 ✓ล
ปิงปอง 08.00 (1)=877/65 ทบ
ปิงปอง 08.00 (1)=877/65 ทบ
ปิงปอง 08:15 (3)=364/56 ✓บ
ปิงปอง 08.30 (9)=797/37 ✓บ
ปิงปอง 08:45 (9)=608/16 ทบ
ปิงปอง 09.00 (9)=714/54 ทบ
ปิงปอง 09:15 (1)=751/61 ✓✓บล
ปิงปอง 09.30 (1)=499/91 ✓ล
ปิงปอง 09:45 (2)=931/93 ทบ
ปิงปอง 10.00 (9)=955/64 ✓บ
ปิงปอง 10:15 (2)=296/02 ✓บ
ปิงปอง 10.30 (0)=538/70 ✓ล
ปิงปอง 10:45 (0)=406/39 ✓บ
ปิงปอง 11.00 (0)=265/45 ทบ
ปิงปอง 11:15 (9)=559/07 ✓บ
ปิงปอง 11.30 (3)=123/35 ✓✓บล
ปิงปอง 11:45 (0)=799/95 ทบ
ปิงปอง 12.00 (0)=
แสดงความคิดเห็น

หน้าหลัก


ฝากเงิน


ถอนเงิน


DG


SA


เป่ายิ้งฉุบ