โปรไฟล์ของ ningsupa คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
ningsupa ดู 6 เดือนที่แล้ว 3
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
14.15น.9 =
เน้น
3 ตัว 189
2ตัว บน ล่าง18 19 89
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
14.15น.9 = 582-26
14.30น. 5 =
เน้น
3 ตัว 435
2ตัว บน ล่าง 43 45 35
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
14.15น.9 = 582-26
14.30น. 5 = 156-87 **
14.45น. 5 =
เน้น
3 ตัว 725
2ตัว บน ล่าง 72 75 25
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
14.15น.9 = 582-26
14.30น. 5 = 156-87 **
14.45น. 5 = 657-08 **แตก75
15.00น. 8 =
เน้น
3 ตัว 798
2ตัว บน ล่าง 79 78 89
ningsupa ดู 6 เดือนที่แล้ว 6
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 =

เน้น
3 ตัว 765
2ตัว บน ล่าง 76 75 56
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 =

เน้น
3 ตัว 972
2ตัว บน ล่าง 97 92 72
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 = 915-56
13.00น. 0 =

เน้น
3 ตัว 650
2ตัว บน ล่าง 65 60 50
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 = 915-56
13.00น. 0 = 387-70 **
13.15น. 5 =

เน้น
3 ตัว 435
2ตัว บน ล่าง 43 45 35
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 = 915-56
13.00น. 0 = 387-70 **
13.15น. 5 = 970-09
13.30น. 5 =

เน้น
3 ตัว 035
2ตัว บน ล่าง 03 05 35
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 = 915-56
13.00น. 0 = 387-70 **
13.15น. 5 = 970-09
13.30น. 5 = 657-83
13.45น. 9 =

เน้น
3 ตัว 159
2ตัว บน ล่าง 15 19 59
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
17/9/65
12.30น. 5 = 278-75 *** แตก2ตัว75
12.45น. 2 = 915-56
13.00น. 0 = 387-70 **
13.15น. 5 = 970-09
13.30น. 5 = 657-83
13.45น. 9 = 781-72
14.00น. 5 =

เน้น
3 ตัว 895
2ตัว บน ล่าง 89 85 95
ningsupa ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
15/9/65
10.00น. 5 =

เน้น
3 ตัว 765
2ตัว บน ล่าง 76 75 56
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
15/9/65
10.00น. 5 = 136-34
10.15น. 3 = 133-01**
10.30น. 5 =

เน้น
3 ตัว435
2ตัว บน ล่าง 43 45 35
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
15/9/65
10.00น. 5 = 136-34
10.15น. 3 = 133-01**
10.30น. 5 = 261-24
10.45น. 3 = 513-56
11.00น. 5=

เน้น
3 ตัว 059
2ตัว บน ล่าง 09 05 59
ningsupa ดู 6 เดือนที่แล้ว 2
แนวทางปิงปอง วิ่่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
12.15น. 3 =

เน้น
3 ตัว 253
2 ตัวบน-ล่าง 25 23 53
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
12.15น. 3 = 506-17
12.30น. 5 =

เน้น
3 ตัว 935
2 ตัวบน-ล่าง 35 39 59
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
12.15น. 3 = 506-17
12.30น. 5 = 007-36
12.45น. 3 =

เน้น
3 ตัว 593
2 ตัวบน-ล่าง 59 53 39
ningsupa ดู 6 เดือนที่แล้ว 4
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
10.15น. = 6

เน้น
3 ตัว 865
2 ตัว บ-ล 86 85 65
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
10.15น. 6 = 895-17
10.30 น. 5 =

เน้น
3 ตัว 576
2 ตัว บ-ล 56 57 67
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
10.15น. 6 = 895-17
10.30น. 5 = 289-40
10.45น. 3 =

เน้น
3 ตัว453
2 ตัว บ-ล 34. 35. 45
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
10.15น. 6 = 895-17
10.30น. 5 = 289-40
10.45น. 3 = 696-79
11.00น. 5 =

เน้น
3 ตัว359
2 ตัว บ-ล 59 53 93
ningsupa 6 เดือนที่แล้ว
แนวทางปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
14/9/65
10.15น. 6 = 895-17
10.30น. 5 = 289-40
10.45น. 3 = 696-79
11.00น. 5 = 622-92
11.15น. 9 =

เน้น
3 ตัว891
2 ตัว บ-ล 98 91 18
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
แนวทาง ปิงปอง วิ่ง รูด บน -ล่าง
สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความ ** ขอสมาชิกที่มียอดแทงปิงปองจริง เท่านั้น
** เพียงเปลี่ยน AFF หรือ ผู้ แนะนำ ปิงปองเป็น NINGSUPA***
*** แอดวางเลขคนเดียว***

วันที่ 30/7/2565
10.45 น. 3(2 9 3) =
***เน้น**
3 ตัว = 293
2 ตัว บน ล่าง = 29 23 39
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 30/7/2565
10.45 น. 3(2 9 3) = 062-39 /// ** แตกเน้น 39
11.00 น. 5(4 3 5) =
***เน้น**
3 ตัว = 435
2 ตัว บน ล่าง = 43 43 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 30/7/2565
10.45 น. 3(2 9 3) = 062-39 /// ** แตกเน้น 39
11.00 น. 5(4 3 5) = 313-66 /
11.15 น. 9(3 5 9) =
***เน้น**
3 ตัว = 359
2 ตัว บน ล่าง = 35 39 59
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
แนวทาง ปิงปอง วิ่ง รูด บน -ล่าง
สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความ ** ขอสมาชิกที่มียอดแทงปิงปองจริง เท่านั้น
** เพียงเปลี่ยน AFF หรือ ผู้ แนะนำ ปิงปองเป็น NINGSUPA***
*** แอดวางเลขคนเดียว***

วันที่ 27/7/2565
18.15 น. 3 (3 5 9) =

*** เน้น***
3 ตัว 359
2 ตัว บน-ล่าง 35 39 59
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
18.15 น. 3 (3 5 9) = 423-61 /
18.30 น. 6 (6 7 5) =

*** เน้น***
3 ตัว 675
2 ตัว บน-ล่าง 67 65 75
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
18.15 น. 3 (3 5 9) = 423-61 /
18.30 น. 6 (6 7 5) = 542-75 // **แตกเน้น 75
18.45 น. 6 (6 8 5) = 986 -15 ///** แตกเน้น 68
19.00 น. 8 (8 7 4) = 744-48 /// ** แตกเน้น 84
19.15 น. 5 (5 6 7) =


*** เน้น***
3 ตัว 567
2 ตัว บน-ล่าง 56 57 67
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
18.15 น. 3 (3 5 9) = 423-61 /
18.30 น. 6 (6 7 5) = 542-75 // **แตกเน้น 75
18.45 น. 6 (6 8 5) = 986 -15 ///** แตกเน้น 68
19.00 น. 8 (8 7 4) = 744-48 /// ** แตกเน้น 84
19.15 น. 5 (5 6 7) = 669-43 /
19.30 น. 9 (9 5 7) =*** เน้น***
3 ตัว 957
2 ตัว บน-ล่าง 95 97 57
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
แนวทาง ปิงปอง วิ่ง รูด บน -ล่าง
สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความ ** ขอสมาชิกที่มียอดแทงปิงปองจริง เท่านั้น
** เพียงเปลี่ยน AFF หรือ ผู้ แนะนำ ปิงปองเป็น NINGSUPA***
*** แอดวางเลขคนเดียว***

วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) =
***เน้น**
1 ตัว = 6 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 376
2 ตัว บน ล่าง = 37 36 76
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
นที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) = 111-23 /
13.15 น. 3(4 5 3) =
***เน้น**
1 ตัว = 3 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 453
2 ตัว บน ล่าง = 45 43 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) = 111-23 /
13.15 น. 3(4 5 3) = 664-56 //
13.30 น. 9(1 6 9) =
***เน้น**
1 ตัว = 9 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 169
2 ตัว บน ล่าง = 16 19 69
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) = 111-23 /
13.15 น. 3(4 5 3) = 664-56 //
13.30 น. 9(1 6 9) = 612-66 ///
13.45 น. 9(2 8 9) =
***เน้น**
3 ตัว = 289
2 ตัว บน ล่าง = 28 29 89
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) = 111-23 /
13.15 น. 3(4 5 3) = 664-56 //
13.30 น. 9(1 6 9) = 612-66 ///
13.45 น. 9(2 8 9) = 907-90 //
14.00 น. 5(6 3 5) =
***เน้น**
3 ตัว = 635
2 ตัว บน ล่าง = 63 65 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) = 353-43 /// * แตกเน้น 53
13.00 น. 6(3 7 6) = 111-23 /
13.15 น. 3(4 5 3) = 664-56 //
13.30 น. 9(1 6 9) = 612-66 ///
13.45 น. 9(2 8 9) = 907-90 //
14.00 น. 5(6 3 5) = 974-26 /
14.15 น. 5(0 8 5) =
***เน้น**
3 ตัว = 085
2 ตัว บน ล่าง = 08 05 85
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
แนวทาง ปิงปอง วิ่ง รูด บน -ล่าง
สนใจเข้ากลุ่ม ทักข้อความ ** ขอสมาชิกที่มียอดแทงปิงปองจริง เท่านั้น
** เพียงเปลี่ยน AFF หรือ ผู้ แนะนำ ปิงปองเป็น NINGSUPA***
*** แอดวางเลขคนเดียว***

วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7 (2 5 7) =
***เน้น**
3 ตัว 257
2 ตัว บน ล่าง 25 27 57
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) =
***เน้น**
3 ตัว 685
2 ตัว บน ล่าง 68 65 58
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) =
***เน้น**
1 ตัว = 5 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 135
2 ตัว บน ล่าง = 13 15 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) =
***เน้น**
1 ตัว = 5 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 7 6 5
2 ตัว บน ล่าง = 76 75 65
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) =
***เน้น**
1 ตัว = 3 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 453
2 ตัว บน ล่าง = 45 43 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
วันที่ 27/7/2565
11.00 น. 3(4 5 3) = 563-52 ///
11.15 น. 7(2 5 7) = 989-66
11.30 น. 5(6 8 5) = 939-43
11.45 น. 5(1 3 5) = 151-44 // *แตก เน้น 15
12.00 น. 5(7 6 5) = 255-21 /
12.15 น. 3(4 5 3) = 443-84 /// * แตกเน้น 43
12.30 น. 5(4 6 5) = 754-85 /// * แตก เน้น 45
12.45 น. 3(6 5 3) =
***เน้น**
1 ตัว = 3 (วิ่ง หรือ รูด บน-ล่าง)
3 ตัว = 563
2 ตัว บน ล่าง = 56 53 63
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 0
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง
26/7/65
17.30 น. 5 (6 7 5) =

** เน้น**
3 ตัว 675
2 ตัว บน ล่าง 65 67 57
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง
26/7/65
11.45 น. 3 (1 2 3) =

**เน้น**
3 ตัว 123
2 ตัว บน-ล่าง 12 13 23
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
26/7/65
11.45 น. 3 (1 2 3) = 381 - 69 //
12.00 น. 5 (2 7 5) =

**เน้น**
3 ตัว 275
2 ตัว บน-ล่าง 27 25 57
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 6
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) =
**เน้น**
3 ตัว 345
2 ตัว บน-ล่าง 34 45 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) =
**เน้น**
3 ตัว 032
2 ตัว บน-ล่าง 03 02 32
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) = 721-94 /
11.15 น.5 (1 3 5) =
**เน้น**
3 ตัว 135
2 ตัว บน-ล่าง 13 15 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) = 721-94 /
11.15 น. 5 (1 3 5) = 675 -84 /
11.30 น. 3 (7 8 3) =
**เน้น**
3 ตัว 783
2 ตัว บน-ล่าง 78 73 83
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) = 721-94 /
11.15 น. 5 (1 3 5) = 675 -84 /
11.30 น. 3 (7 8 3) = 725-63 //
11.45 น. 9 (3 5 9) =
**เน้น**
3 ตัว 359
2 ตัว บน-ล่าง 35 39 59
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) = 721-94 /
11.15 น. 5 (1 3 5) = 675 -84 /
11.30 น. 3 (7 8 3) = 725-63 //
11.45 น. 9 (3 5 9) = 599-08 //
12.00 น. 3 (9 0 3) =
**เน้น**
3 ตัว 903
2 ตัว บน-ล่าง 90 93 30
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 14/7/2565
10.45 น. 5 (3 4 5) = 426-28 /
11.00 น. 2 (0 3 2) = 721-94 /
11.15 น. 5 (1 3 5) = 675 -84 /
11.30 น. 3 (7 8 3) = 725-63 //
11.45 น. 9 (3 5 9) = 599-08 //
12.00 น. 3 (9 0 3) = 396-23 ///
12.15 น. 5 (3 4 5)
**เน้น**
3 ตัว 345
2 ตัว บน-ล่าง 34 35 45
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 1
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
17.00 น. 8 (1 5 8) =
**เน้น**
3 ตัว 158
2 ตัว บน-ล่าง 15 18 58
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
17.00 น. 8 (1 5 8) = 070-19 /
17.15 น. 3 (0 5 3) =
**เน้น**
3 ตัว 053
2 ตัว บน-ล่าง 05 03 53
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) =
**เน้น**
3 ตัว 453
2 ตัว บน-ล่าง 45 43 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) =
**เน้น**
3 ตัว 143
2 ตัว บน-ล่าง 14 13 43
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) =
**เน้น**
3 ตัว 253
2 ตัว บน-ล่าง 25 23 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) =
**เน้น**
3 ตัว 569
2 ตัว บน-ล่าง 56 59 69
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) = 098-76 //
14.15 น. 3 (0 5 3) =
**เน้น**
3 ตัว 053
2 ตัว บน-ล่าง 05 03 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) = 098-76 //
14.15 น. 3 (0 5 3) = 838-73 //
14.30 น. 5 (9 3 5) =
**เน้น**
3 ตัว 935
2 ตัว บน-ล่าง 93 95 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) = 098-76 //
14.15 น. 3 (0 5 3) = 838-73 //
14.30 น. 5 (9 3 5) = 066-53 //แตก เน้น 35
14.45. น. 3(2 9 3) =
**เน้น**
3 ตัว 293
2 ตัว บน-ล่าง 29 23 93
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) = 098-76 //
14.15 น. 3 (0 5 3) = 838-73 //
14.30 น. 5 (9 3 5) = 066-53 //แตก เน้น 35
14.45. น. 3(2 9 3) = 622-95 //
15.00 น. 2 (5 4 2) =
**เน้น**
3 ตัว 542
2 ตัว บน-ล่าง 54 52 42
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 13/7/2565
13.15 น. 5 (4 5 3) = 948-21
13.30 น. 3 (1 4 3) = 281-48 //
13.45 น. 3 (2 5 3) = 676-43 /
14.00 น. 9 (5 6 9) = 098-76 //
14.15 น. 3 (0 5 3) = 838-73 //
14.30 น. 5 (9 3 5) = 066-53 //แตก เน้น 35
14.45. น. 3(2 9 3) = 622-95 //
15.00 น. 2 (5 4 2) = 887-20 /
15.15 น. 3 (5 2 3) =
**เน้น**
3 ตัว 523
2 ตัว บน-ล่าง 52 53 23
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) =
**เน้น**
3 ตัว 583
2 ตัว บน-ล่าง 58 53 83
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) =
**เน้น**
3 ตัว 876
2 ตัว บน-ล่าง 86 87
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) =
**เน้น**
3 ตัว 725
2 ตัว บน-ล่าง 72 75 25
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) =
**เน้น**
3 ตัว 695
2 ตัว บน-ล่าง 69 65 95
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) = 599-87 //
17.15 น. 5 (3 7 5) =
**เน้น**
3 ตัว 375
2 ตัว บน-ล่าง 37 35 75
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) = 599-87 //
17.15 น. 5 (3 7 5) = 474-02 /
17.30 น. 6 (5 7 6) =
**เน้น**
3 ตัว 576
2 ตัว บน-ล่าง 57 56 76
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) = 599-87 //
17.15 น. 5 (3 7 5) = 474-02 /
17.30 น. 6 (5 7 6) = 695-13 //
17.45 น. 5 (3 4 5) =
**เน้น**
3 ตัว 345
2 ตัว บน-ล่าง 34 35 45
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) = 599-87 //
17.15 น. 5 (3 7 5) = 474-02 /
17.30 น. 6 (5 7 6) = 695-13 //
17.45 น. 5 (3 4 5) = 341-44 ///
18.00 น. 6(7 5 6) =
**เน้น**
3 ตัว 756
2 ตัว บน-ล่าง 75 76 56
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
16.15 น. 3 ( 5 8 3) = 585-43 /// แตก เน้น 85
16.30 น. 6 (8 7 6) = 520-87 // แตก เน้น 87
16.45 น. 5 (7 2 5) = 489-35 /
17.00 น. 5 (6 9 5) = 599-87 //
17.15 น. 5 (3 7 5) = 474-02 /
17.30 น. 6 (5 7 6) = 695-13 //
17.45 น. 5 (3 4 5) = 341-44 ///
18.00 น. 6(7 5 6) =343-06 /
**เน้น**
3 ตัว
2 ตัว บน-ล่าง
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) =
**เน้น**
3 ตัว 520
2 ตัว บน-ล่าง 52 50 20
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) =
**เน้น**
3 ตัว 465
2 ตัว บน-ล่าง 46 45 56
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) =
**เน้น**
3 ตัว 863
2 ตัว บน-ล่าง 86 83 63
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) =
**เน้น**
3 ตัว 825
2 ตัว บน-ล่าง 82 85 25
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) =
**เน้น**
3 ตัว 859
2 ตัว บน-ล่าง 85 89 59
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) = 726-84 /
11.15 น. 5 (6 4 5) =
**เน้น**
3 ตัว 645
2 ตัว บน-ล่าง 64 65 45
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) = 726-84 /
11.15 น. 5 (6 4 5) = 205-67 //
11.30 น. 3 (7 5 3) =
**เน้น**
3 ตัว 753
2 ตัว บน-ล่าง 75 73 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) = 726-84 /
11.15 น. 5 (6 4 5) = 205-67 //
11.30 น. 3 (7 5 3) = 220-26
11.45 น. 3 (2 8 3) =
**เน้น**
3 ตัว 283
2 ตัว บน-ล่าง 23 28 83
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) = 726-84 /
11.15 น. 5 (6 4 5) = 205-67 //
11.30 น. 3 (7 5 3) = 220-26
11.45 น. 3 (2 8 3) = 557-86 /
12.00 น. 5 (7 6 5) =
**เน้น**
3 ตัว 765
2 ตัว บน-ล่าง 76 75 56
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 12/7/2565
09.45 น. 5 (9 6 5) = 561-55 //
10.00 น. 0 (5 2 0) = 383-57 /
10.15 น. 5 (4 6 5) = 184-88 /
10.30 น. 3 (8 6 3) = 362-65 ///
10.45 น. 2 (8 5 2) = 675-47 /
11.00 น. 9 (8 5 9) = 726-84 /
11.15 น. 5 (6 4 5) = 205-67 //
11.30 น. 3 (7 5 3) = 220-26
11.45 น. 3 (2 8 3) = 557-86 /
12.00 น. 5 (7 6 5) = 441-87 /
12.15 น. 6 (4 5 6) =
**เน้น**
3 ตัว 465
2 ตัว บน-ล่าง 45 46 56
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) =

**เน้น**
3 ตัว 345
2 ตัว บน-ล่าง 34 35 45
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) =

**เน้น**
3 ตัว 465
2 ตัว บน-ล่าง 45 46 56
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) =

**เน้น**
3 ตัว 046
2 ตัว บน-ล่าง 04 06 46
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) =

**เน้น**
3 ตัว 235
2 ตัว บน-ล่าง 23 25 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) =

**เน้น**
3 ตัว 145
2 ตัว บน-ล่าง 14 15 45
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) = 560-36 /
18.00 น. 9 (0 3 9) =

**เน้น**
3 ตัว 039
2 ตัว บน-ล่าง 03 09 39
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) = 560-36 /
18.00 น. 9 (0 3 9) = 152-88
18.15 น. 3 (8 6 3) =

**เน้น**
3 ตัว 863
2 ตัว บน-ล่าง 86 83 63
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) = 560-36 /
18.00 น. 9 (0 3 9) = 152-88
18.15 น. 3 (8 6 3) =229-64 /
18.30 น. 2 (4 3 2) =


**เน้น**
3 ตัว 432
2 ตัว บน-ล่าง 43 42 23
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) = 560-36 /
18.00 น. 9 (0 3 9) = 152-88
18.15 น. 3 (8 6 3) =229-64 /
18.30 น. 2 (4 3 2) = 972-91 /
18.45 น. 5 (0 1 5) =
**เน้น**
3 ตัว 015
2 ตัว บน-ล่าง 01 05 15
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
16.45 น. 5 (3 4 5) = 941-63 //
17.00 น. 5 (4 6 5) = 527-42 //
17.15 น. 6 (0 4 6) = 689-39 /
17.30 น. 5 (2 3 5) = 575-95 ///
17.45 น. 5 (1 4 5) = 560-36 /
18.00 น. 9 (0 3 9) = 152-88
18.15 น. 3 (8 6 3) =229-64 /
18.30 น. 2 (4 3 2) = 972-91 /
18.45 น. 5 (0 1 5) =027-08 //
19.00 น. 3 (2 1 3) =
**เน้น**
3 ตัว 213
2 ตัว บน-ล่าง 21 13 23
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 9
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) =

**เน้น**
3 ตัว 653
2 ตัว บนล่าง 65 35 63
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) =

**เน้น**
3 ตัว 615
2 ตัว บนล่าง 65 61 51
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) =

**เน้น**
3 ตัว 435
2 ตัว บนล่าง 43 45 35
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) =

**เน้น**
3 ตัว 583
2 ตัว บนล่าง 58 53 83
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
💕ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)💕
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53❤️❤️
12.30 น. 5 (8 2 5) =

**เน้น**
3 ตัว 825
2 ตัว บนล่าง 58 82 52
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53
12.30 น. 5 (8 2 5) = 567-81 //
12.45 น. 9 (3 6 9) =

**เน้น**
3 ตัว 369
2 ตัว บนล่าง 36 69 39
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53
12.30 น. 5 (8 2 5) = 567-81 //
12.45 น. 9 (3 6 9) = 089-15 /
13.00 น. 3 (5 0 3) =

**เน้น**
3 ตัว 503
2 ตัว บนล่าง 50 30 53
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53
12.30 น. 5 (8 2 5) = 567-81 //
12.45 น. 9 (3 6 9) = 089-15 /
13.00 น. 3 (5 0 3) = 860-85 //
13.15 น. 3 (5 4 3) =

**เน้น**
3 ตัว 543
2 ตัว บนล่าง 54 53 45
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53
12.30 น. 5 (8 2 5) = 567-81 //
12.45 น. 9 (3 6 9) = 089-15 /
13.00 น. 3 (5 0 3) = 860-85 //
13.15 น. 3 (5 4 3) = 485-66 //
13.30 น. 9 (7 6 9) =

**เน้น**
3 ตัว 769
2 ตัว บนล่าง 76 79 69
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) = 488-19 /
11.15 น. 3 (6 5 3) = 417-90
11.30 น. 5 (6 1 5) = 929-84
11.45 น. 5 (7 2 5) = 292-48 /
12.00 น. 5 (4 3 5) = 215-71 /
12.15 น. 3 (5 8 3) = 778-53 /// แตกเน้น 53
12.30 น. 5 (8 2 5) = 567-81 //
12.45 น. 9 (3 6 9) = 089-15 /
13.00 น. 3 (5 0 3) = 860-85 //
13.15 น. 3 (5 4 3) = 485-66 //
13.30 น. 9 (7 6 9) = 282 53
13.45 น. 3 (2 4 3) =

**เน้น**
3 ตัว 243
2 ตัว บนล่าง 24 23 43
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 2
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
10.30 น. 3 ( 9 5 3) =

**เน้น**
3 ตัว 935
2 ตัว บนล่าง 95 93 53
**ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) =

**เน้น**
3 ตัว 675
2 ตัว บนล่าง 76 75 56
**ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
สนใจ เข้ากลุ่ม ทักข้อความ มาค่ะ แอดวางเลขคนเดียว ไม่มีจ่าย รายเดือน รายอาทิตย์
ขอคน ที่มี ยอดปิงปองจริง เพียงเปลี่ยน Affiliate หรือ ผู้แนะนำปิงปอง เป็น ningsupa ทักข้อความมา แอดจะดึงเข้ากลุ่ม

ปิงปอง วิ่ง รูด บน ล่าง (3 ตัว เอาไปวิ่งได้)
วันที่ 11/7/2565
10.30 น. 3 ( 9 5 3) = 415-77 /
10.45 น. 5 (6 7 5) = 782-01 /
11.00 น. 5 (2 3 5) =

**เน้น**
3 ตัว 235
2 ตัว บนล่าง 23 25 35
** ทดลองวางเลข
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 5
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) =

***เน้น
3 ตัว 756
2 ตัว บน-ล่าง 75 76 56
ทดลองวางเลข

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) = 848-54 /
17.45 น. 3 (9 5 3) =


***เน้น
3 ตัว 953
2 ตัว บน-ล่าง 35 39 59
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) = 848-54 /
17.45 น. 3 (9 5 3) = 575-65 //
18.00 น. 0 (7 9 0) =


***เน้น
3 ตัว 790
2 ตัว บน-ล่าง 79 70 90
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) = 848-54 /
17.45 น. 3 (9 5 3) = 575-65 //
18.00 น. 0 (7 9 0) = 383-39 /
18.15 น. 5 (6 3 5) =


***เน้น
3 ตัว 635
2 ตัว บน-ล่าง 36 65 35
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) = 848-54 /
17.45 น. 3 (9 5 3) = 575-65 //
18.00 น. 0 (7 9 0) = 383-39 /
18.15 น. 5 (6 3 5) = 282-65 // *แตกเน้น 65
18.30 น. 3 (1 2 3) =***เน้น
3 ตัว 123
2 ตัว บน-ล่าง 12 13 23
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
17.30 น. 6 (7 5 6) = 848-54 /
17.45 น. 3 (9 5 3) = 575-65 //
18.00 น. 0 (7 9 0) = 383-39 /
18.15 น. 5 (6 3 5) = 282-65 // *แตกเน้น 65
18.30 น. 3 (1 2 3) = 462-35 //
18.45 น. 5 (4 9 5) =

***เน้น
3 ตัว 495
2 ตัว บน-ล่าง 45 49 59
ทดลองวางเลข
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 8
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) =

**เน่น
3 ตัว 653
2 ตัว บน-ล่าง 65 63 35

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) =

**เน่น
3 ตัว 785
2 ตัว บน-ล่าง 78 75 85

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) =

**เน้น
3 ตัว 432
2 ตัว บน-ล่าง 43 42 32

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคก 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) =

**เน้น
3 ตัว 465
2 ตัว บน-ล่าง 46 45 56

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคกเน้น 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) = 764-80 // แตก เน้น 46
13.15น. 9 (3 5 9)=

**เน้น
3 ตัว 359
2 ตัว บน-ล่าง 35 39 59

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคกเน้น 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) = 764-80 // แตก เน้น 46
13.15 น. 9 (3 5 9) = 562-22 /
13.30 น. 4 (2 6 4) = 868-04 //
13.45 น. 3 (2 6 3) =

**เน้น
3 ตัว 263
2 ตัว บน-ล่าง 26 23 63

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคกเน้น 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) = 764-80 // แตก เน้น 46
13.15 น. 9 (3 5 9) = 562-22 /
13.30 น. 4 (2 6 4) = 868-04 //
13.45 น. 3 (2 6 3) = 862-24 /// แตกเน้น 26
14.00 น. 2 (4 3 2) =

**เน้น
3 ตัว 432
2 ตัว บน-ล่าง 23 24 34

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคกเน้น 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) = 764-80 // แตก เน้น 46
13.15 น. 9 (3 5 9) = 562-22 /
13.30 น. 4 (2 6 4) = 868-04 //
13.45 น. 3 (2 6 3) = 862-24 /// แตกเน้น 26
14.00 น. 2 (4 3 2) = 552-60 /
14.15 น. 0 (3 5 0) =

**เน้น
3 ตัว 350
2 ตัว บน-ล่าง 50 53 30

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
11.45 น. 3 (6 5 3) = 297-17
12.00 น. 5 (7 8 5) = 256-52 //
12.15 น. 2 (4 3 2) = 233-86 //
12.30 น. 5 (3 4 5) = 781-54 // แคกเน้น 54
12.45 น. 9 (5 6 9) = 179-44 /
13.00 น. 5 (4 6 5) = 764-80 // แตก เน้น 46
13.15 น. 9 (3 5 9) = 562-22 /
13.30 น. 4 (2 6 4) = 868-04 //
13.45 น. 3 (2 6 3) = 862-24 /// แตกเน้น 26
14.00 น. 2 (4 3 2) = 552-60 /
14.15 น. 0 (3 5 0) = 358-08 ///

**เน้น
3 ตัว -------
2 ตัว บน-ล่าง -------

ทดลองวางเลข
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 7
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) =

***
3 ตัว 123
2ตัว บ-ล 12 13 23

**ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 ( 3 4 5 ) =

***
3 ตัว 345
2ตัว บ-ล 34 35 45

**ทดลองวางเลข**
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 ( 3 4 5 ) = 348 35 //// (แตก 3 ตัว ** เน้น 35)

***
3 ตัว 135
2ตัว บ-ล 51 53 13

**ทดลองวางเลข**
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 ( 3 4 5 ) = 348 35 //// (แตก 3 ตัว ** เน้น 35)
13.00 น. 5 (1 3 5) =

***
3 ตัว 135
2ตัว บ-ล 51 53 13

**ทดลองวางเลข**
mummum 8 เดือนที่แล้ว
แม่นคะ 3-5ครั้ง ชัว
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 (3 4 5) = 348 35 //// (แตก 3 ตัว ** เน้น 35)
13.00 น. 5 (1 3 5) = 072-12 /
13.15 น. 5 (2 3 5) =

***
3 ตัว 235
2ตัว บ-ล 23 25 35

**ทดลองวางเลข**
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 (3 4 5) = 348 35 //// (แตก 3 ตัว ** เน้น 35)
13.00 น. 5 (1 3 5) = 072-12 /
13.15 น. 5 (2 3 5) = 319-36 //
13.30 น. 5 (2 9 5) =

*** เน้น
3 ตัว 295
2ตัว บ-ล 29 25 59

**ทดลองวางเลข**
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)

12.30 น. 3 (1 2 3) = 533-21 ////(แตก 3 ตัว **เน้น 21)
12.45 น. 5 (3 4 5) = 348 35 //// (แตก 3 ตัว ** เน้น 35)
13.00 น. 5 (1 3 5) = 072-12 /
13.15 น. 5 (2 3 5) = 319-36 //
13.30 น. 5 (2 9 5) = 132-02 /
13.45 น. 5 (4 3 5)=

*** เน้น
3 ตัว 435
2ตัว บ-ล 45 43 35

**ทดลองวางเลข**
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
10.15 น. 5 (9 3 5) =


*****
3ตัว 935
2 ตัว 93 95 35

**ทดลอง วางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
10.15 น. 5 (9 3 5) = 695-11 /
10.30 น. 5 (2 1 5) =*****
3ตัว 215
2 ตัว 51 52 12

**ทดลอง วางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
10.15 น. 5 (9 3 5) = 695-11 /
10.30 น. 5 (2 1 5) = 778 77
10.45 น. 5 (7 9 5)
*****
3ตัว 795
2 ตัว 79 75 59
**ทดลอง วางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน-ล่าง
( เลข 3 ตัว เอาไป วิ่งได้)
10.15 น. 5 (9 3 5) = 695-11 /
10.30 น. 5 (2 1 5) = 778 77
10.45 น. 5 (7 9 5) = 752-93 /// (แตก 3 ตัว)
11.00 น. 3 (1 2 3) =
*****
3ตัว 123
2ตัว 12 13 23
**ทดลอง วางเลข
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 14
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =

***
3 ตัว 135
2 ตัน บน-ล่าง 13 15 35

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =

***
3 ตัว 365
2 ตัน บน-ล่าง 56 53 63

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875)

***
3 ตัว 875
2 ตัน บน-ล่าง 78 75 58

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) =

***
3 ตัว 325
2 ตัน บน-ล่าง 32 25 35

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) =

***
3 ตัว 345
2 ตัน บน-ล่าง 34 45 35

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) =

***
3 ตัว 075
2 ตัน บน-ล่าง 05 07 75

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) =

***
3 ตัว 163
2 ตัน บน-ล่าง 16 13 36

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) =

***
3 ตัว 159
2 ตัน บน-ล่าง 15 19 59

ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) =

***
3 ตัว 645
2 ตัน บน-ล่าง 45 46 56
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) =

***
3 ตัว 365
2 ตัน บน-ล่าง 36 35 56
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) = 536-00 //// แตก 3 ตัว

***
3 ตัว 130
2 ตัน บน-ล่าง 13 10 30
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) = 536-00 //// แตก 3 ตัว
17.00 น. 0 (130) =

***
3 ตัว 130
2 ตัน บน-ล่าง 13 10 30
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) = 536-00 //// แตก 3 ตัว
17.00 น. 0 (130) = 832-54 /
17.15 น. 5 (395ฝป =

***
3 ตัว 395
2 ตัน บน-ล่าง 36 35 59
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) = 536-00 //// แตก 3 ตัว
17.00 น. 0 (130) = 832-54 /
17.15 น. 5 (395)= 063-88 /
17.30 น. 3 (139) =

***
3 ตัว 139
2 ตัน บน-ล่าง 13 19 39
ทดลองวางเลข
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้ วิ่งได้)
14.30 น. 5 (135) =209-69
14.45 น. 5 (563) =530-25 //
15.00 น. 5 (875) = 715-72 //
15.15 น. 5 (325) = 935-99 // (เน้น 35)
15.30 น. 5 (345) = 300-52 //
15.45 น. 5 (075) = 141-82
16.00 น. 3 (163) = 769-65 //
16.15 น. 9 (195) = 964-05 //
16.30 น. 5 (645) = 194-43 //
16.45 น. 5 (365) = 536-00 //// แตก 3 ตัว
17.00 น. 0 (130) = 832-54 /
17.15 น. 5 (395)= 063-88 /
17.30 น. 3 (139) = 164-62 /
17.45 น. 9 (239) =

***
3 ตัว 239
2 ตัน บน-ล่าง 23 29 39
ทดลองวางเลข
ningsupa ดู 8 เดือนที่แล้ว 3
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) =

*****
3 ตัว บน 275
2ตัว บ-ล 27 25 57

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /

*****
3 ตัว บน 465
2ตัว บ-ล 46 45 56

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /
12.45 น. 5 (465) = 057-44 /
13.00 น. 6 (546) =

*****
3 ตัว บน 546
2ตัว บ-ล 46 45 56

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 8 เดือนที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /
12.45 น. 5 (465) = 057-44 /
13.00 น. 6 (546) = 266-40 //
13.15 น. 3 (243) =

*****
3 ตัว บน 243
2ตัว บ-ล 24 23 43

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
แสดงความคิดเห็น

หน้าหลัก


ฝากเงิน


ถอนเงิน


DG


SA


เป่ายิ้งฉุบ